Algemene voorwaarden


                                                                                         


De artikelen:
De aangeboden artikelen worden zo waarheidsgetrouw en zo duidelijk mogelijk omschreven en afgebeeld op de website
en bezitten de eigenschappen die Genoeg Keu's in het aanbod heeft genoemd. Op de website word duidelijk aangeven wat
de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en plichten zijn.

Koopovereenkomst:
De koopovereenkomst is bindend na het plaatsen van een bestelling op onze internetwinkel. Ter bevestiging van uw bestellen
ontvangen u een geautomatiseerde email met daarop de door de klant ingevulde gegevens en gekozen artikelen. incorrectheden
en vergissingen zijn geheel voor rekening en risico van de klant. Indien u na bestelling een fout ontdekt laat het ons dan zo snel
mogelijk weten via verkoop@genoegkeus.nl

Koop op afstand:
In het kader van de regels van de koop op afstand zat Genoeg Keu's de geplaatste bestelling binnen 30 dagen uitvoeren. Indien
dit niet mogelijk is (verschillende redenen mogelijk) wordt de bestelling voor zover mogelijk uitgevoerd. Mocht na 1 maand na bestel
datum niet de gehele bestelling uitgevoerd kunnen worden heeft de klant in dit geval het recht zonder kosten of ingebrekestelling
de bestelling te annuleren.

Prijzen:
Wij hanteren de adviesprijzen die onze leveranciers ons adviseren. mocht er een prijsverhoging plaatsvinden geduurde een lopende
bestelling hanteren de prijs op moment van bestellen. deze die is weergegeven op de bestelbevestiging. Mocht er op de site een
opmerkelijke foute prijs bij een artikel staan heeft Genoeg Keu's het recht deze aan te passen gedurende een lopende bestelling.
De klant heeft dan het recht bij het niet eens zijn van de prijs, de bestelling te annuleren.

Betalingswijzen:
De betaling dient te worden voldaan in euro's, tenzij anders is overgekomen. De betaling kan op de volgende manieren worden voldaan:
 • Cash bij afhalen.
 • PIN betaling bij afhalen.
 • Overboeken naar onze rekening.
 • Achteraf betalen op factuur (binnen 14 dagen, alleen mogelijk voor aangesloten bedrijven)
 • IDEAL betaling (geen extra kosten aan verbonden).
 • BanContact betaling (geen extra kosten aan verbonden, enkel mogelijk voor betaling uit België en Duitsland).

Bezorgingsvormen:
De volgende bezorgingsvormen zijn mogelijk bij Genoeg Keu's:
 • Afhalen bij winkel Genoeg Keu's te Oosterhout.
 • Verzending in Nederland (kosten afhankelijk van bestelbedrag).
 • Verzending naar België (€17,50 extra verzendkosten).
 • Verzending naar Frankrijk (€17,50 extra verzendkosten).
 • Verzending naar Duitsland (€17,50 extra verzendkosten).

Beleid retourneren van de bestelde artikelen:
Genoeg Keu's streeft naar alleen maar tevreden klanten. Op alle bestellingen geldt een zichttermijn van 5 dagen. Dit zichttermijn
wilt zeggen dat klanten het recht heeft om binnen 5 dagen de artikelen te retourneren in de originele staat, originele verpakking,
ongebruikt en niet beschadigd. Na de 5 dagen is de bestelling definitief. De kosten voor het retourneren van de bestelling is geheel
voor rekening en risico van de klant. Mocht de klant de artikelen niet meer willen binnen het gestelde termijn kan er, als de klant
aangeeft dit te willen een terug betaling plaatsvinden. Dit alles binnen het gestelde termijn.

Levering:
Genoeg Keu's streeft er naar om zo goed en spoedig mogelijk de bestelling(en) te leveren. Het pakket wat u ontvangt is vast
getapet met de reclame tape van Genoeg Keu's. Aan het pakket zet een pakbon met daarin de pakbon van de bestelde artikelen.
In het pakket vind u goed beschermt de artikelen die de klant besteld heeft. Het pakket word verzonden met PostNL verzendservice.
u ontvangt een email waarmee u het pakket kunt volgen tot aan het adres van bestemming. Voor alle pakketten dient getekend
te worden voor ontvangst. De factuur van de bestelling ontvangt u per email.

Garanties:
Genoeg Keu's garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de artikelen, conform de aangegeven specificaties op de webwinkel.
Op de factuur/pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Bij een gebrek van het artikel dat ontstaan is bij
normaal en oordeelkundig gebruik zal Genoeg Keu's bij schriftelijk verzoek van de klant het artikel binnen een maand na aankoop het
artikel vervangen naar een nieuw. Dit vind echter plaats na het ontvangen van het vervangende artikel. Voor zover de fabrikant nadere
uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Genoeg Keu's overgenomen. Bij verborgen gebreken of
in geval van zichtbare gebreken na het zichttermijn dient de klacht te worden vermeld binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na
factuurdatum. Schriftelijk dient de klant een beschrijving van de klacht te sturen. Bij geen schriftelijk verzoek of buiten bovenstaand termijn
bepaald Genoeg Keu's of het artikelen vervangen wordt. Artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt reizen geheel voor rekening en
risico van de klant. Genoeg Keu's is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door het gebruik van een door Genoeg Keu's geleverd
artikelen(en). Uitzondering wanneer de schade ontstaat bij opzet of grove nalatigheid van Genoeg Keu's. (In)directe kosten of schade die zijn
ontstaan door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitzondering wanneer de
klant aantoont dat de schade is ontstaan bij opzet of grove nalatigheid van Genoeg Keu's.

Terugbetaling:
Reeds betaalde betaling(en) van artikelen van de klant die binnen het zichttermijn worden geretourneerd, of door de klant verrichte
vooruitbetalingen, op grond van Genoeg Keu's gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van een definitieve
bestelling worden terugbetaald.

Privacy:
Door het plaatsen van een bestelling worden de gegevens van de klant opgeslagen in de persoonsregistratie van Genoeg Keu's.
Bij schriftelijk verzoek zullen deze gegevens aan de klant worden verstrekt. Deze aanvraag alleen mogelijk via info@genoegkeus.nl.
De persoonlijke gegevens van de klant worden niet doorgegeven aan derden. Wij waarderen het gestelde vertrouwen in ons.
Genoeg Keu's stellen alles in werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op de website van Genoeg Keu's bevind de klant
zich op een volledig SSL beveiligde verbinding, dit is herkenbaar in de taakbalk door onderstaande:

Afbeeldingen:
De vermelde afbeeldingen op de site kunnen afwijken van het werkelijke artikel, maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld.
Lees altijd de beschrijving van het artikel, deze komt overeen met het artikel.

Klachtenregeling:
Klanten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen. mocht dit termijn niet haalbaar zijn wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht.
In contact met de klant word een zo goed mogelijk oplossing gemaakt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Genoeg Keu's geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Bij een plaatsen van een bestelling verklaart de klant zonder voorbehoud akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.


Algemene voorwaarden Genoeg Keu's zijn het laatst gewijzigd op: 23-10-2015